AMR

Webová část projektu AMR zprostředkovává naměřená data. Do databáze jsou napumpovány spousty automaticky odečtených dat. Tato data je možno zobrazovat podle vybraných kritérií, jako jsou denní, týdenní grafy, tabulky nebo vytvářet exporty dat. Prozatím se pracuje s databázemi Oracle a MySQL. Dále se počítá s rozšířením i na databází MSSQL.