Galerie fotek

Galerie fotek byla vytvořena kvůli snadnému sdílení fotografií z různých akcí. Galerie je začleněna jak do tohoto webu, tak do webu taborak Funkčnost tohoto projektu mám na svědomí já (Letyn) a design je velkou měrou prací Luka.

Program
K tomuto projektu ještě patří program, který k fotkám pomůže vytvořit textový soubor s popisky. Tento program si zde můžete stáhnout. Stále je to pouze pracovní verze na které se vytrvale pracuje, ale již je plně funkční. Program je psán Delphi a je plně v rukou Luka, proto veškeré návrhy a připomínky směřujte na Luka.